Транспортът на личен багаж е вид транспортна услуга, предлага от транспортните фирми. Характерен документ за този вид услуга е товарителницата. Товарителницата е превозния документ за превоз на багаж и товари.

ПРЕВОЗИ НА БАГАЖИ В ЕВРОПА
Според различните видове превоз – превоз на пътници, превоз на багаж, превоз на товари, съществуват различни видове превозни документи. Подобен вид документи засвидетелства фактическото сключване на договора.
Видът на документите се определя от вида на превоз на багаж до българия – автомобилен, железопътен, въздушен, морски, речен.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика