Превозът на товари е вид транспортна услуга, предоставяна от транспортните фирми. Естеството на услугата се изразява във физическото преместване на товара във пространството, което отнема нужното за целта време. Транспортните фирми се стремят максимално да гарантират сигурност и безопасност на превоза, както и да спазят поетия ангажимент относно срока за доставка.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика