БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!
Тютюнопушенето е основен рисков фактор за развитието на онкологични, съдечносъдови и респираторни заболявания.Тази година глобалната кампания на Световната здравна организация- СЗО насочва вниманието към опазване на околната среда и има за цел да повиши осведомеността на обществото за негативното въздействие от отглеждането, производството, разпространението и употребата на тютюн. ‼️ Данните сочат, че всяка година около 3,5 млн хектара земя се унищожава при отглеждането на тютюн. Засаждането и беритбата на тютюн водят до обезлесяване на 200 000 хектара земя и деградация на почвата всяка година.
Производството на тютюн изчерпва природни ресурси като вода, изкопаеми горива и др.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация