Италианският език е един от най-интересните по света, макар много хора да знаят едва по няколко думи, често свързани с безумно вкусната храна на Италия. Но, знаете ли, че този език си прилича много с някои други езици и се различава коренно от други. Вижте кратко сравнение между някои от най-популярните езици в света и италианския.

Испански

Що се отнася до езиковото семейство, испанският и италианският имат много общи неща. Всъщност, според доклад на ЮНЕСКО, двата езика са тясно свързани един с друг. Проведени са няколко лингвистични сравнения и резултатите показват, че има голямо припокриване между двата езика. Например, езиците споделят 89% от лексикалното си сходство. И проучване, проведено от Ethnlogue, установи, че италианският и испанският споделят 82% от техния речник. Това обаче не означава, че двата езика са идентични; те са много различни по много начини.

Една забележителна разлика между испанския и италианския език е в начина, по който италианският и испанският образуват думи в множествено число. Италианците добавят -h към края на думата, докато испанските променят края на думата, за да звучи като „qu“. Ако имате нужда от превод на италиански може би лесно ще намерите специалист по романски езици.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика