Те могат да се обединят в три основни групи – текстилни, медицински (хирургични) и респираторни маски./маска ffp2, маска ffp3/

Коментари

Кой подкрепи тази публикация