CISCI повишава интереса на младото поколение към науката, знанията и ученето като цяло, чрез комбиниране на две силно ангажиращи медии: кино филми и интернет. Това е доказано прост, но много ефективен начин за достигане на знания до младите хора,

Коментари

Кой подкрепи тази публикация