Нитриловите ръкавици предлагат не само по-високо ниво на защита срещу някои химикали на основата на масла, но и са изключително устойчиви на пробиване, универсални и здрави. Въпреки широко разпространените погрешни схващания, че латексовите ръкавици осигуряват по-добра чувствителност и сръчност, нитрилните ръкавици, предлагат удобство, прилягащо по формата, като се оформят по ръката за по-голяма чувствителност. Това означава, че те са по-подходящи за продължително носене, както и че са подходящи за използване във високорискови среди, включващи контакт с опасни или абразивни материали.

Повечето нитрилни ръкавици се предлагат в цветни разновидности. Цветовото кодиране на ръкавиците помага на потребителите да управляват риска и да избягват замърсяването, като разпределят определени цветове за конкретни задачи (например използване на един цвят за работа със сурови храни и друг за готови за консумация храни).

Коментари

Кой подкрепи тази публикация