Еко туризмът е все по-популярен в Европа, като предлага разнообразие от атракции, които насърчават устойчиви и екологично съобразни практики. В Париж, Айфеловата кула и Дисниленд са примери за еко туризъм с намалени въглеродни емисии и рециклиране на отпадъци. Природонаучният музей в Лондон също е водещ в тази област със своите екологични инициативи. Еко туризмът включва дейности като разходки в природата, наблюдение на диви животни и екологично обучение. Възможностите за еко туризъм допринасят за запазването на природата и подобряването на качеството на живот на местните общности. Всяка година все повече хора избират еко туризъм заради неговите ползи както за околната среда, така и за личното им здраве и благополучие.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация