Фирма орган за контрол от вида "С" при "ЕМ-ТЕСТИНГ" ЕООД осъществява своята дейност спрямо всички необходими нормативни изисквания.
Основната дейност на орган за контрол от вида "С" при ЕМ-ТЕСТИНГ ЕООД е свързана с контрол и измерване на различни физични фактори, като шум в обществена и работна среда, изкуствено осветление, микроклимат. Също така фирмата извършва контрол и измерване на електрически съоръжения до 1000 V. ЕМ-ТЕСТИНГ ЕООД разполага с модерна и нова апаратура, отговаряща на всички необходими изисквания.
Професионалните работници във фирмата разполагат с богат опит и висока квалификация.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация