Светът на храната се променя и ние трябва да се променим с него. Ни сме длъжни да се движим с промените и да търсим нови тенденции. Водещи в бъдещето на храните са Xavier Marcenac и неговата компания Nasekomo. Той има за цел да създаде по устойчив и здравословен свят. Това става, използвайки всички естествени съставки, намаля въглеродния си отпечатък, добивайки протеини от насекоми.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация