Подпрозорец се води пространството директно под дограмата на една стена. Всъщност това е събирателен термин, който включва в себе си всички пространства около самия прозорец, в това число отгоре и отстрани.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация