Клинична характеристика на „Продължителен COVID-19 синдром“ Д-р Коста Костов, д.м. Медицински Център INSPIRO Фондация за респираторна медицина INSPIRO Въведение В месеците на пандемията от COVID-19 все по-голям интерес сред медицинската общност предизвикват остатъчните симптоми, структурни и функционални промени в различните органи и системи. Симптомната характеристика и параметрите на тези промени в периода след боледуване са …

Коментари

Кой подкрепи тази публикация