Службата по трудова медицина "Медиком" Благоевград е регистрирана от Министерството на здравеопазването в съответствие с необходимите изисквания спрямо Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Екипът на служба по трудова медицина "Медиком" Благоевград се състои от висококвалифициарни професионални специалисти, които притежават всички необходими теоретични знания и практически опит.
Дружеството е с основен предмет на дейност подпомагане и консултация на работодателите за осъществяване на превантивните методи за безопасни условия на труд, както и въвеждане на принципа за непрекъснато подобряване на управлението и дейностите по безопасност и здраве.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация