Отменянето на полет е голямо неудобство и разочарование за пътниците. Точно заради тези моменти пътниците трябва да са информирани за правата и обезщетенията, които са на тяхно разположение. Според правилата на Европейския съюз, ако полетът ви е отменен заради причини, които не са под Ваш контрол, имате право на обезщетение при отменен полет. Такъв тип ситуации са технически проблеми, недостиг на персонал или лоши метеорологични условия. В този случай стойността на обезщетението при отменен полет може да варира в зависимост от разстоянието на полета и времето, за което сте уведомени за отмяната. Ако отмяната на полета се дължи на извънредни обстоятелства, които няма как да бъдат предвидени или предотвратени, обезщетение може да не се изплати. Такъв тип обстоятелства включват стихийни бедствия, политически нестабилности, забрана за полети от страна на властите и други подобни ситуации.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация