Застрахователните договори са гражданскоправен начин за осигуряване протекция на парични и нематериални законови права на индивидуални субекти и организации. Често обаче, при реализиране на застрахования риск, застрахователната компания се противи да заплати застрахователната сума, не предоставя пълната сума или забавя отговора, което носи значителни усложнения на застрахованото лице. В такъв случай се поражда необходимост от тесен експерт в сферата, какъвто бихте могли да срещнете на SBKlaw.bg Това е страницата на тясно специализиран застрахователен адвокат със специфични познания, предоставящ специализирани консултации на справедлива цена в сферата на застрахователното право. Той ще ви окаже помощ за съставяне на претенцията за щета и за внасяне на претенция в съда и водене на съдебен процес насочено срещу застраховател.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика