От както съществуват автомобилите, има една основна услуга, която малцина могат да отрекат като важна – таксито.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация