Трудно можем да поверим собствената ни стока в чужди ръце. Въпреки това обаче филфилмънт услугите в България поемат пълна отговорност – всички грижи по приемането, етикетирането, преброяването и складирането.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация