Продукти и услуги на фирмата: Отпускани суми: от 50 до 1000лв. ( всеки първи кредит до 400лв. е без лихви и такси за срок от 30 дни ) Срок за погасяване: от 5 до 30 дни За компанията: Компанията е

Коментари

Кой подкрепи тази публикация