Информацията, която се съдържа в отчетите, трябва да бъде полезна за ... на счетоводната информация я правят полезна в процеса на вземане

Коментари

Кой подкрепи тази публикация