необичайни звуци могат да сигнализират за основни проблеми. Остри, метални звуци може да означават износени лагери или други движещи се части, изискващи смазване или подмяна. Пукащи или пукащи звуци често сочат към дефектни клапани в главата на компресора, което води до неефективно компресиране на въздуха и повишен шум. Неравномерните шумове може да подсказват проблеми с ремъка или шайбите, което налага проверки за правилно обтягане и здраво закрепване. Редовното отстраняване на неизправности и основната поддръжка, като проверка за течове, нива на масло и състояние на филтъра, могат да разрешат много проблеми, свързани с шума. Въпреки това, за по-сложни проблеми е препоръчително да се консултирате с квалифициран сервизен техник, за да сте сигурни, че въздушният компресор остава в оптимално работно състояние.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация