Ангажимент на банката да финансира планираните инвестиции. Свобода да изберете подходящия актив и да реализирате намеренията си

Коментари

Кой подкрепи тази публикация