В статията се обсъждат проблемите с Wi-Fi и Bluetooth връзката, като решенията включват изключване и включване на Wi-Fi или Bluetooth, забравяне и повторно свързване към мрежи, нулиране на мрежовите настройки и актуализиране на софтуера на iPhone. Статията завършва, като предлага решения за сривове на приложението, като затваряне и актуализиране на проблемното приложение, рестартиране на iPhone и деинсталиране и повторно инсталиране на приложението, както и справяне с лошото качество на разговора със съвети като проверка на мрежовото покритие, премахване на препятствия, нулиране на мрежовите настройки и се свържете с мрежовия доставчик, ако е необходимо.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика