Защо детето ще се нуждае от лабораторен тест? Лабораторният тест е процедура при която доставчикът на здравни грижи взема проба от кръв, урина, друга телесна течност или телесна тъкан. Тестовете могат да предоставят важна информация за здравето на Вашето дете.
За децата лабораторните тестове могат да бъдат страшни. За щастие децата не трябва да се тестват толкова често колкото възрастните. Но ако детето Ви се нуждае от лабораторен тест можете да предприемете стъпки, за да му помогнете да се чувства по - малко уплашено и разтревожено. Предварителната подготовка може да помогне на детето да бъде спокойно и да издържи на манипулацията без притеснения.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация