Подобна констатация е подкрепена от статистиките, които Eclima.bg може да даде относно самата консумация и цялостната нужда от поддръжка на старите климатици спрямо новите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика