Има ситуации, в които е ваша отговорност да заведете дело за бащинство, а от съда зависи дали да ви присъди такова. Ако смятате, че детето ви е под някаква форма на риск от това, че живее с майка си, тогава сте в правото си да изложите пред съда своите доказателства и да поискате да ви бъдат присъдени родителските права.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация