Ако CLL прогресира или причинява симптоми, лекарите могат да препоръчат лечение с лекарства. Има няколко класа лекарства, използвани за лечение на CLL, включително имуносупресори, антиметаболити, инхибитори на Б-клетъчния антиген (BCMA), и моноклонални антитела.

В някои случаи на агресивна CLL или CLL, рефрактерна на други лечения, може да се препоръча химиотерапия. Обичайните режими на химиотерапия за CLL включват FCR (флударабин, циклофосфамид и ритуксимаб) и VR-B (венурабин и ритуксимаб). Химиотерапията обикновено се прилага в цикли, с периоди на лечение, следвани от периоди на почивка.

В редки случаи на млади пациенти с висок риск от прогресия на CLL може да се препоръча трансплантация на стволови клетки (алогенна трансплантация). Тази процедура включва замяна на болните костни мозъчни клетки на пациента с клетки от съвместим донор, което може да доведе до излекуване на CLL.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика