Статията представя информация за сухожилията, които са важни структури от съединителна тъкан, свързващи мускулите с костите и играещи ключова роля в движението на човешкото тяло. Траумите на сухожилията са често срещани и могат да бъдат от леки възпаления до пълно разкъсване. Разбирането на различните видове сухожилни травми е от съществено значение за правилната им диагностика и лечение.

В статията се разглеждат няколко видове сухожилни травми, включително тендинит, тендиноза, тендинопатия, частично разкъсване и пълно разкъсване. За всеки вид травма се посочват симптомите и общите засегнати области, като се споменават примери като разкъсване на ротаторния маншон, тенис лакът, тендинит на Де Кервен и други.Статията представя информация за сухожилията, които са важни структури от съединителна тъкан, свързващи мускулите с костите и играещи ключова роля в движението на човешкото тяло.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика