За нещастие не винаги можем да си помогнем сами и в сходни моменти е повече от задължително да се обърнем към с психотерапевт София. Има няколко основни сигнала, които могат да ни покажат накъде сме сме се запътили още в самото начало, в зародиша на проблема. Колкото по-бързо достигнем до самоосъзнаването , че пропадаме неумолимо в дупката, толкова по-бързо и лесно ще бъдем готови да получим помощ, за да се измъкнем от психологическата дупка, от която трябва да се измъкнем.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация