Независимо дали захранвате автомобил или друго превозно средство, вие имате потребност от пълния капацитет на акумулатора Немислимо е да се придвижваме с автомобила си, ако не можем да разчитаме на своя акумулатор. По същия начин стоят нещата и с всяко превозно или друго средство, което има потребност от захранване.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика