Мезо-конците се вкарват в кожата по специална методика така, че да създадат мрежа в епидермалния слой на кожата, която по напълно безконфликтен начин ефективно да повдигне тъканите и да ги изглади.За процедурата се използват повдигащи 100% биорезорбируеми мезо - конци, които от много години се прилагат в медицината за хирургически шевове. Предимството на резорбиращите се конци е пълното им усвояване от организма. Това е гаранция, че те няма да създадат необратими ефекти в кожната тъкан. Фактът, че конците се абсорбират в точно определен интервал от време и не оставят след себе си нищо друго освен колаген в третираната с тях зона, означава, че няма проблем методът TTL да се използва всеки път, когато има нужда от изолиране на появило се отпускане на кожата на лицето.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация