Стил е отличителна чертна на индивидуалността на човека, която се появява при избора на дрехи..

Коментари

Кой подкрепи тази публикация