За да получите бързи необезпечени заеми без поръчител, дайте приоритет на подобряването на кредитния си рейтинг. Плащайте всички сметки, включително комунални услуги, кредитни карти и студентски заеми, навреме, за да поддържате положителна история на плащанията. Поддържайте използването на кредитната си карта под 30% от кредитния си лимит, като плащате салда или увеличавате общия си кредитен лимит. Намалете до минимум молбите за кредит, за да избегнете отрицателното въздействие на трудни запитвания. Разрешете бързо всички неизплатени дългове и продължете с редовни плащания, за да поддържате добър кредитен рейтинг. Откривайте нови кредитни линии само когато е абсолютно необходимо и се отнасяйте към тях отговорно. Редовно преглеждайте кредитния си отчет за грешки и коригирайте всички неточности, за да защитите резултата си. Тези стратегии ще ви помогнат да повишите кредитния си рейтинг, което ще улесни достъпа до бързи заеми.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация