Играта е от ключово значение за развитието на бебетата и малките деца, като помага за опознаването на света, развиването на двигателни, координационни и социални умения. За да бъде играта пълноценна и безопасна, е необходимо да се създаде подходяща среда. Статията разглежда важните съображения за безопасност при създаването на пространство за игра, като избор на подходяща настилка, безопасни играчки и мебели, както и подсигуряване на пространството. Подчертава се значението на постоянното наблюдение от страна на възрастните, за да се осигури безопасността на детето. Съветите и препоръките в статията помагат за създаване на среда, в която детето може да играе, учи и развива безопасно и щастливо.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация