Интелигентно пране с Wi-Fi свързаност: Противно на общоприетото схващане, употребяваните перални машини могат да се похвалят с интелигентни функции като Wi-Fi свързаност. Разгледайте как тези машини позволяват на потребителите да наблюдават и контролират циклите на пране от разстояние, като предлагат удобство и гъвкавост.Интелигентно пране с Wi-Fi свързаност: Противно на общоприетото схващане, употребяваните перални машини могат да се похвалят с интелигентни функции като Wi-Fi свързаност. Разгледайте как тези машини позволяват на потребителите да наблюдават и контролират циклите на пране от разстояние, като предлагат удобство и гъвкавост.

Усъвършенствани цикли на пране: Много перални машини втора употреба са оборудвани с усъвършенствани цикли на пране, включително такива за по-бързо почистване или почистване с пара за подобрено отстраняване на петна.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика