Самоизпълняващото се пророчество е процес, при който очакванията на дадено събитие или човек се изпълняват, често поради действията, предприети от другите.

Самоизпълняващото се пророчество е вид социален феномен, при който очакванията на друг човек могат директно да накарат този човек да изпълни очакванията. Тя е описана като "фалшива дефиниция на ситуация, предизвикваща ново поведение, което прави оригиналната фалшива концепция реалност."

Коментари

Кой подкрепи тази публикация