Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия. Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive (all inclusive) ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява основно със специалното си значение в областта на туризма. Под олинклузив се разбира вид туристическа услуга, в чиято цена са включени настаняването, транспортът, консумацията на определени храни и напитки и ползването на отделни съоръжения в хотела. Освен с атрибутивна функция (ол инклузив почивка) думата се среща и като съществително име със самостоятелна употреба (Олинклузивът започва с обяд и завършва със закуска). Макар и рядко, се среща и с по-общо значение (Висше образование олинклузив за българи в Англия).

Коментари

Кой подкрепи тази публикация