През първите 3 тримесечия на 2020 г. държавите в Централна и Източна Европа-6 регистрират спад в обема на инвестиции в офиси с 37,5% в сравнение със същия период на 2019 г.

– С положителните новини за ваксините, чиито доставки трябва да започнат в началото на новата година, се очаква обема на сделки с офиси да се възстанови през 2021 г. –

Коментари

Кой подкрепи тази публикация