Вече почти всички климатици, които се предлагат на пазара, са от така наречения инверторен тип и по-малко се срещат климатици, които са конвенционални, защото инверторните машини са по-икономични, екосъобразни, с подобрена технология и като цяло се характеризират с повече предимства, отколкото обикновените климатични системи
Като цяло основната цел на една нова технология е да изчисти слабостите на старата, като предложи подобрени функционалности, но все пак като всяко ново нещо, особено когато говорим за техника, и тук трябва да сме подготвени за отрицателните страни, които в този случай за щастие не са много.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация