Какво е LED? LED- Light Emitting Diode представлява полупроводников диод, който се състои от области с положителни и отрицателни токоносители и p-n преход. Той излъчва некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича ток.
Диодът използва една част от N-тип материал (с излишък на електрони) свързана за друга част от P-тип материал (с излишък на „дупки“). Мястото, където двата елемента се срещат се нарича преход.

Първоначално N материалът има повече електрони, а P материалът има по-малко. Това създава дисбаланс, при което електроните и дупките започват да се движат едни към други през прехода, привлечени от техните противоположни електростатични заряди.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация