Всеки предприемач се е сблъсквал в бизнеса си с разнообразни проблеми. Понякога се случва, че колкото и да полагаме усилия да се справим с някакъв проблем, той се повтаря отново и отново. Това е признакът, че източника на проблема в нашия бизнес е определен грешно и, съответно, не са направени адекватни действия.
Собственикът на бизнеса най-напред забелязва симптомите, които са свързани с персонала, но има и други симптоми на проблеми във вашия бизнес, които често забелязвате по-късно. Да ги разгледаме.
Често проблемът се намира не само на ниво основни бизнес системи, а тръгва още от бизнес модела и уникализацията на бизнеса.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика